woensdag 22 augustus 2007

Lokaal en provinciaal ouderenbeleid


Groen!Plus wil de dialoog tussen ouderen en Groen! versterken. Daarom deze dag waarop we graag alle raadsleden van Groen! van district, OCMW, gemeente en provincie uitnodigen, plaatselijke en provinciale kaders, oudere leden van Groen! en verder leden van seniorenverenigingen, ouderenraden en ouderenconsulenten. Bedoeling is onze groene deskundigheid inzake ouderenbeleid verhogen.

Ziehier het programma.
Voormiddag:
9.30 Koffie en infomarkt: voor de infomarkt worden organisaties en diensten ivm het thema uitgenodigd
10 Hugo Van Dienderen, voorzitter Groen!Plus heet iedereen Welkom
10.05 Ingrid Pira Burgemeester, heeft in Mortsel ondervonden dat ouderen haar bondgenoten zijn in de strijd voor een verkeersveiliger stad; zij licht het Ouderenbeleid in Mortsel toe
10.20 Ludo Abicht, filosoof en oudere geeft een filosofische beschouwing over de vergrijzing
10.45 Dominique Verté Professor VUB, heeft in vele gemeenten al onderzoek gedaan naar de behoeften van ouderen, hij schetst de grote lijnen die daaruit naar voor komen en hoe de gemeenten daarop kunnen inspelen
11.15 Bert Weyts, is op oudere leeftijd lid van groen! geworden en één van de trekkers van Groen!Plus, hij geeft zijn persoonlijke groene visie op ouder worden
11.30 Reacties van de aanwezigen

12.30- 14 je krijgt enkele broodjes en drank en bezoek aan de infomarkt

Namiddag twee reeksen van vier werkgroepen (in elke werkgroep voorzien we een gespreksleider en een verslaggever van Groen!Plus):
14 – 15 u
• De gemeenten moeten van de Vlaamse Overheid een ouderenbeleidsplan opstellen en daar komt heel wat bij kijken: Mie Moerenhout directeur van het Ouderen Overleg Komitee
• Veel gemeenten hebben seniorenraden waarin seniorenvereningen samenwerken en soms zijn er ook dienstencentra en loopt de samenwerking niet zoals het zou kunnen: Jul Geeroms tot voor kort algemeen secretaris van OKRA en nu als gepensioneerde vrijwillig medewerker
• Hoe kan een gemeente zijn inwoners helpen om gezond ouder te worden, om gezond wonen: Lowie Van Doninck, voormalig Groen!e OCMWvoorzitter van Malle is begeleider van een dergelijk project in Nederland
• Senioren op straat komen nog wat hindernissen tegen en ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen laat nog altijd veel te wensen over, Tom Dhollander, Voetgangersbeweging, Eric Aerts van het Centrum voor Toegankelijkheid en Gerry Guldentops, ervaringsdeskundige

15.15 – 16.15
• Kangoeroewonen en “levenslang” wonen: Rudi Daems en Pieter Van Hoof initiatiefnemer en directeur van de Kleine Kasteeltjes, Brecht: hoe kan een gemeente geld van ouderen mobiliseren voor oudereninfrastructuur
• Levenslang leren en bewegen: Huib Hinnekint expert van de Vlaamse Ouderenraad en al een leven lang bezig met leren en Ingrid Peeters stimuleert duizenden ouderen meer te bewegen via Seniorensport
• Er zijn ook kwetsbare ouderen: bij de ouderen zijn er meer armen dan in de globale bevolking, alleenstaande vrouwen en allochtonen : Mieke Vogels Vlaams parlementslid heeft daar zicht op als ex-minister van welzijn en ex-OCMWraadslid
• Rusthuizen, aanleunwoningen, woonzorgzones, mantelzorg, thuiszorg: Robert Geeraert, directeur OCMWrusthuis, Charles Dejongh initiatiefnemer van Sterrewijzer
16.15 -17.30 Slotwoord: wat steekt een jong provincieraadslid op tijdens deze dag? Ethel Brits provincieraadslid

Afrondend glas

DATUM : zaterdag 22-09-2007, 9.30-17.30u -

PLAATS : Cultureel Centrum Mortsel, Zaal ’t Parkske, Edegemsestraat 26 (vlakbij tramhalte van lijn 7 en 15)
Die dag is ook Dag Zonder Auto Mobiel
Mede dankzij Ingrid Pira is Mortsel uitstekend bereikbaar met de trein en de tram.

Er is kinderopvang.
Inschrijven kan via de strook onderaan te bezorgen of versturen naar Hugo Van Dienderen, de website van Groen!plus of een email naar Hugo.

Ingrid Pira Burgemeester van Mortsel

en Hugo Van Dienderen
Voorzitter Groen!Plus Wapenstraat 2 bus 2 2000 Antwerpen Tel 03 288 77 47 GSM 0495 52 37 69
hugo.vandienderen@groen.be http://hugovandienderen.skynetblogs.be http://www.groen.be/groen!plus

Inschrijving Mortsel 22 september 2007

Naam, voornaam en functie…………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………
E-mail ……………………………………………………………………………………
Wenst kinderopvang voor : naam en leeftijd van kinderen vermelden